Skip to main content

Concursul #lovekik

Conditii de participare

§1 Concurs cu premii, participare

 1. Concursul cu premii „#lovekik” se organizează de către KiK Textilien und Non-Food S.R.L., B-dul Theodor Pallady 51 N, Clădirea C1, Corp A, Etajul 1, Biroul nr. 1 Sector 3, Bucureşti 050 883 România (KiK). Participarea este gratuită și nu este condiționată de achiziționarea de produse. Prin participarea la concursul cu premii, utilizatorul acceptă prezentele condiții de participare. Participarea este voluntară. Nu există dreptul la compensarea cheltuielilor.
 2. Are drept de participare orice persoană fizică care la momentul participării are cel puțin 18 ani și care are domiciliul în România. Concursul cu premii se desfășoară exclusiv pe teritoriul României. O persoană participă la concursul cu premii postând prin intermediul aplicației www.instagram.com, între 01.08.2022 și 31.12.2024, o fotografie pe www.instagram.com, prevăzută cu textul #lovekik și pe care o leagă de @kik.romania (vezi art. 4, 4.1). Astfel, participantul are în fiecare lună o nouă șansă de a câștiga unul din cele 5 cupoane valorice KiK în valoare de 250 lei. Fiecare participant este responsabil pentru corectitudinea datelor furnizate. Persoana are dreptul la premiu numai dacă a primit înștiințarea câștigării printr-un comentariu al @kik.romania la postarea sa.
 3. KiK își rezervă dreptul de a modifica inopinat condițiile de participare. Dacă urmează să se efectueze o ajustare importantă a condițiilor contractuale, participanții din luna în curs sunt informați în prealabil despre această ajustare prin intermediul unui comentariu la respectiva contribuție
 4. Data limită de participare la concursul cu premii este 31.12.2024. KiK își rezervă dreptul de a prelungii sau scurta inopinat durata concursului cu premii.

 

§2 Excluderea de la concursul cu premii

 1. În cazul încălcării prezentelor condiții de participare, KiK își rezervă dreptul de a exclude persoane de la concursul cu premii.
 2. Sunt excluse și persoanele care se folosesc de mijloace ajutătoare nepermise sau care își conferă sau intenționează să își confere avantaje în alt mod prin manipulare.
 3. Angajații societăților KiK Textilien und Non-Food S.R.L., KiK Textilien und Non-Food GmbH, ISA GmbH, precum și membrii familiilor acestora sunt excluși de la participare.

 

§3 Încetarea prematură a concursului cu premii

 1. KiK își rezervă dreptul de a întrerupe sau pune capăt concursului cu premii în orice moment, fără înștiințare prealabilă sau indicarea motivelor. KiK profită de această posibilitate îndeosebi atunci când, din motive tehnice (de ex. viruși în sistemul informatic, erori de hardware și/sau software) sau din motive juridice, desfășurarea corespunzătoare a concursului cu premii nu poate fi asigurată. Dacă încetarea este cauzată din vina participantului, prin comportamentul acestuia, KiK poate solicita acestei persoane compensarea prejudiciilor aduse.
 2. KiK își rezervă de asemenea dreptul de a sista concursul cu premii definitiv sau temporar dacă survin dificultăți care pun în pericol integritatea concursului cu premii.

 

§4 Organizarea și desfășurarea concursului cu premii, consimțământul privind publicarea câștigătorilor

 1. Concursul cu premii se desfășoară din 01.08.2022 până la 31.12.2024. Astfel, în fiecare lună se trag la sorți 5 câștigători.
 2. Participarea la concursul cu premii presupune postarea unei fotografii pe instagram.com prin Instagram App și este posibilă numai prin aceasta.
 3. Fiecare participant își poate încerca norocul ori de câte ori dorește în perioada desfășurării concursului
 4. Fiecare utilizator are șansa de a câștiga în cadrul tragerii la sorți, procedând după cum urmează:
  • Un utilizator de Instagram poate participa la concursul cu premii postând o fotografie prevăzută cu textul #lovekik și legând-o de contul @kik.romania. Fotografia trebuie să conțină cel puțin un produs KiK. Prin participarea la concursul cu premii, utilizatorul confirmă că este de acord cu condițiile de participare și normele privind protecția datelor. În acest context, fiecare utilizator este responsabil pentru legalitatea fotografiei. Contribuțiile participanților trebuie să fie libere de drepturi ale unor terți. În caz contrar, participantul exonerează KiK de eventuale costuri generate pentru KiK printr-o pretenție întemeiată a titularului drepturilor și pentru a cărei apariție este responsabil participantul.
  • KiK își rezervă dreptul de a verifica prin intermediul unui juriu format din persoane pe care le desemnează și de a permite sau exclude participarea la concursul cu premii a conținuturilor care nu corespund titlului sau care sunt nocive sau nepotrivite în alt mod.
  • În fiecare lună există posibilitatea de a câștiga următoarele premii: 5x 1 cupon valoric KiK în valoare de 250 de lei. Prin urmare se selectează 5 câștigători.
  • Câștigătorii sunt anunțați începând cu ora 10 a primei zi din luna următoare.
 5. În scopul transmiterii premiului, participanții sunt contactați de către KiK Textilien prin funcția comentariu aferentă respectivei fotografii și invitați să trimită către KiK un mesaj privat în care să indice adresa de e-mail și adresa poștală. Dreptul la premiu se instituie numai dacă persoana în cauză a primit de la KiK înștiințarea (comentariu la imaginea aferentă) de câștigare a premiului.
 6. Premiile se transmit în cel târziu 4 săptămâni de la tragerea la sorți a câștigătorilor.
 7. Dacă transmiterea, respectiv acordarea premiului nu este posibilă sau este posibilă numai în circumstanțe nerezonabile sau dacă acesta nu mai poate fi furnizat în versiunea prezentată, participantul primește un substitut  echivalent sau cu valoare superioară.
 8. Dreptul la premiu sau substitutul acestuia nu este transferabil. Plata în numerar a premiului sau a unui eventual substitut nu este posibilă.

 

§5 Premii

 1. Există posibilitatea câștigării următoarelor premii: În fiecare lună 5 x 1 cupon valoric KiK în valoare de 250 lei. Prin urmare, se selectează 5 câștigători.
 2. Costurile de expediție sunt suportate de KiK Textilien und Non-Food S.R.L.. Toate celelalte costuri asociate și cheltuieli suplimentare cauzate de câștigători trebuie suportate de aceștia din urmă.

 

§6 Răspundere

 1. KiK răspunde în caz de dol sau neglijență gravă în conformitate cu dispozițiile legale. KiK răspunde pentru neglijență minoră numai dacă se încalcă o obligație a cărei respectare este esențială pentru îndeplinirea scopului contractului (așa-numita obligație cardinală). În cazul încălcării din neglijență minoră a unei obligații cardinale, răspunderea este limitată la daunele specifice și previzibile.
 2. Prezenta nu aduce atingere răspunderii pentru prejudicii aduse vieții, integrității corporale și sănătății, care sunt cauzate de încălcarea obligațiilor, cu intenție sau din neglijență, de către societatea KiK, reprezentantul legal sau agenții acesteia. Același lucru este valabil pentru prejudiciile care sunt tratate în legea privind răspunderea pentru produse sau care sunt cauzate de comportamentul dolosiv al KiK.
 3. Evenimentele de forță majoră precum dificultățile de aprovizionare, perturbarea mijloacelor de transport, greve, perturbarea activității și altele, care nu survin din cauza KiK, la KiK sau la furnizorii sau partenerii săi, precum și urmările acestora exonerează KiK de obligația de execuție pe durata perturbării și în măsura efectelor acesteia.

 

§7 Diverse

 1. Sunt excluse acțiunile în instanță.
 2. Se aplică legislația românească.
 3. Nulitatea juridică actuală sau viitoare a uneia dintre prezentele prevederi nu aduce atingere valabilităţii celorlalte prevederi.
 4. Organizatorul concursului cu premii „#lovekik” pe Instagram este KiK. Această promoție nu are legătură cu Instagram și nu este sponsorizată, sprijinită sau organizată în vreun mod de Instagram. Destinatarul informațiilor furnizate de dvs. nu este Instagram, ci KiK. Informațiile furnizate se utilizează exclusiv pentru concursul cu premii  „#lovekik”.

 

§8 Contact

 1. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să le adresați la socialmedia.ro@kik.eu, menționând „#lovekik” la subiect.

 

Norme privind protecția datelor  

 1. Noi punem un accent deosebit pe protecția datelor cu caracter personal și le tratăm cu confidențialitate. Datele se colectează, prelucrează sau utilizează numai în cadrul normelor legale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului general privind protecția datelor, și ale Regulamentului european general privind protecția datelor (RGPD) și le protejăm prin aplicarea unor ample măsuri tehnice și organizatorice.
 2. Prin participarea la concursul cu premii, participantul se declară în mod expres de acord ca societatea KiK să stocheze datele necesare cum ar fi numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail, și să le utilizeze în scopul desfășurării concursului cu premii. După trimiterea completă a premiilor (în cel târziu 4 săptămâni de la încetarea concursului cu premii), toate datele cu caracter personal menționate mai sus se șterg.
 3. Datele nu se folosesc în alte scopuri și mai ales nu în alte scopuri publicitare. Toate datele înregistrate de KIK fac obiectul unor standarde de securitate ridicate (de ex. criptare SSL), care împiedică accesul neautorizat și previn utilizarea abuzivă.
 4. Participanții pot anula oricând consimțământul privind stocarea prin revocare la socialmedia.ro@kik.eu și își pot astfel retrage participarea la concursul cu premii.
 5. Participantul are dreptul de a fi informat gratuit referitor la datele stocate cu privire la persoana sa și dispune oricând de dreptul la rectificarea, ștergerea și blocarea datelor sale cu caracter personal. Dacă are solicitări în acest sens sau întrebări suplimentare privind colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor sale cu caracter personal, participantul se poate adresa la KiK Textilien und Non-Food S.R.L., B-dul Theodor Pallady 51 N, Clădirea C1, Corp A, Etajul 1, Biroul nr. 1 Sector 3, Bucureşti 050 883 România sau prin e-mail la socialmedia.ro@kik.eu. De asemenea, participantul are dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere. Informațiile actualizate privind depunerea unei plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pot fi accesate pe site-ul www.dataprotection.ro
 6. Datele sunt primite spre prelucrare în scopul derulării concursului cu premii de către anumite sau toate agențiile și societățile menționate mai jos: KiK Textilien und Non-Food GmbH