Skip to main content

Politică de confidențialitate

Informaţii cu privire la protecția datelor prelucrate de operatorul („KiK”)

KIK TEXTILIEN UND NON-FOOD S.R.L. este o societate legal constituită și funcționând conform legilor din România, având sediul în București, sectorul 3, B-dul Theodor Pallady 51 N, Clădirea C1, Corp A, Etajul 1, Biroul nr. 1, număr de ordine în registrul comerțului J40/19644/2017, cod unic  de înregistrare 38530322 (denumită în continuare „KiK”). KiK are calitatea de operator de date cu caracter personal, în sensul legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

Prin intermediul prezentei politici de confidențialitate dorim să vă informăm despre modul în care prelucrăm datele cu caracter personal. Suntem conștienți de importanța prelucrării datelor cu caracter personal pentru utilizator și, în consecință, respectăm toate cerințele legale relevante. Protecția vieții private prezintă o importanță deosebită pentru noi și este de la sine înțeles că respectăm prevederile legale privind protecția datelor.

Practica noastră în domeniul protecției datelor este în conformitate cu cerințele privind protecția datelor, în special din Regulamentul UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („Regulamentul general privind protecția datelor” --GDPR).

 

Vă rugăm să citiți cu atenție politica noastră de confidențialitate. Dacă aveți întrebări sau recomandări suplimentare, vă rugăm să ne contactați la: protectiadatelor.ro@kik.eu.

 

1. Principii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal prelucrate de KiK sunt:

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • exacte și, în cazul în care este necesar, actualizate; KiK ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal inexacte sunt șterse sau rectificate fără întârziere, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate;
 • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

 

2. Scopurile și temeiurile prelucrării

Cu caracter general, prelucrăm datele dumneavoastră în baza următoarelor temeiuri legale:

 • consimțământul Dvs. pentru prelucrări specifice, de exemplu trimiterea comunicărilor comerciale de tip newsletter: articolul 6 (1) lit. a din Regulamentul general privind protecția datelor
 • măsuri ante-contractuale și punerea în aplicare a unui raport contractual: articolul 6 (1) litera b din Regulamentul general privind protecția datelor
 • obligații legale, de exemplu obligații în materie fiscală și de arhivare: articolul 6 (1) litera c din Regulamentul general privind protecția datelor
 • metode publicitare care nu necesită acordul persoanelor vizate, înregistrarea activităților (tracking), fișiere-jurnal ale serverului (Server-Logfiles), cookie-uri, de exemplu pentru îmbunătățirea ofertei și din considerente de natură tehnică (interese justificate): articolul 6 (1) litera f și Considerentul (47) din Regulamentul general privind protecția datelor.

 

2.1. Stocarea datelor de acces în fișiere-jurnal ale serverului

Când accesați pagina noastră de internet, sistemul nostru colectează automat date de pe sistemul dumneavoastră computerizat de fiecare dată când accesați o pagină și le stochează în așa-numitele fișiere-jurnal ale serverului (Server Logfiles).

Se colectează următoarele date:

 • data și ora accesării
 • denumirea fișierului solicitat
 • adresa paginii de proveniență, de pe care este accesată pagina
 • adresa IP (Internet Protocol)
 • volumul de date transferate
 • furnizorul de servicii Internet care formulează solicitarea
 • sistemul de operare utilizat, precum și navigatorul de Internet (browser) utilizat

Nu se realizează o stocare a datelor listate mai sus împreună cu alte date cu caracter personal ale utilizatorului. Deși teoretic adresa IP permite o atribuire către un anumit utilizator, nu este posibilă o deducere directă a identității dumneavoastră pe baza acestor informații.

Stocarea în fișierele-jurnal ale serverului se realizează în baza următorului interes justificat:

 • garantarea securității sistemelor noastre din domeniul tehnologiei informațiilor (prevenirea și anchetarea fraudelor)
 • asigurarea unei funcționări fără incidente a paginii
 • optimizarea paginii de internet

Colectarea datelor pentru punerea la dispoziție a paginii de internet și stocarea datelor în fișiere-jurnal sunt imperative pentru funcționarea paginii de internet. În consecință, nu există nicio posibilitate de formulare de obiecții din partea utilizatorului.

Datele nu vor fi utilizate în scopuri de marketing. Datele vor fi șterse imediat ce nu mai sunt necesare pentru realizarea scopului în care au fost colectate, respectiv la închiderea sesiunii de utilizare a navigatorului de Internet.

 

2.2. Colectarea şi utilizarea datelor la contactare

Colectăm date cu caracter personal dacă ni le comunicați voluntar la momentul la care luați legătura cu noi (de exemplu, prin intermediul formularului de contact sau prin e-mail). Datele colectate rezultă din formularele de înregistrare în cauză. Utilizăm informațiile furnizate de dumneavoastră pentru a procesa și soluționa solicitarea dumneavoastră. După prelucrarea completă a solicitării dumneavoastră, datele dumneavoastră vor fi blocate pentru utilizarea ulterioară și vor fi șterse după expirarea eventualelor termene de arhivare în sensul legislației fiscale şi comerciale, cu excepția cazului în care ați exprimat în mod expres consimțământul pentru utilizarea ulterioară a datelor dumneavoastră sau în care ne exercităm dreptul la utilizarea ulterioară a datelor, într-un scop suplimentar al prelucrării, admis din punct de vedere legal.  Vă vom informa în prealabil cu privire la orice activitate ulterioară de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, potrivit prevederilor legislației în vigoare.

 

2.3. Datele candidaților

Dacă ne contactați în contextul unei candidaturi prin intermediul portalului nostru de carieră și ne furnizați documentele dumneavoastră de aplicare prin e-mail sau prin intermediul portalului nostru, prelucrăm datele dumneavoastră pentru a procesa solicitarea dumneavoastră. Datele dumneavoastră vor fi procesate numai în acest scop, respectiv, eventual pentru efectuarea încadrării în cadrul societății şi, în măsura în care nu este încheiat un raport de muncă, vor fi șterse după șase luni de la primirea acestora, cu excepția cazului în care v-ați exprimat acordul cu privire la o perioadă mai lungă de arhivare.

Pentru acest tip de procesare, ne sunt necesare datele obligatorii solicitate, respectiv:

 • nume, prenume
 • vârstă
 • localitate de domiciliu
 • experiență profesională
 • studii absolvite.

Refuzul dumneavoastră de a ne transmite în mod corect și complet datele listate mai sus va conduce la imposibilitatea KiK de a procesa cererea dumneavoastră. În acest caz, datele transmise doar parțial vor fi șterse și vă vom informa în mod corespunzător.

 

2.4. Utilizarea datelor la abonarea la newsletter-ul transmis prin e-mail și crearea de profiluri

Dacă vă abonați la newsletter-ul nostru, vom folosi informațiile furnizate de dumneavoastră în acest context pentru a vă trimite în mod periodic newsletter-ul nostru prin e-mail. Nu se realizează o vânzare a datelor dumneavoastră către terți.
Monitorizăm interacțiunea utilizatorilor cu elementele newsletter-ului pentru a ne îmbunătăți oferta și pentru a asigurarea o abordare concentrată din punct de vedere publicitar. În acest scop vor fi utilizate numai datele furnizate în mod voluntar de dumneavoastră la abonarea la newsletter.
KiK nu ia decizii cu privire la utilizatori, bazate exclusiv pe prelucrarea automată a interacțiunii cu elementele newsletter-ului și nu creează profiluri care să producă efecte juridice pentru utilizatori.
Dezabonarea de la newsletter este posibilă în orice moment și poate fi efectuată fie prin trimiterea unui mesaj scris la datele de contact menționate mai jos, fie prin intermediul unui link prevăzut în acest scop în fiecare newsletter. Dezabonarea nu va genera în acest mod alte costuri decât cele obișnuite, de utilizare a serviciilor de Internet.
Datele dumneavoastră vor fi stocate doar pentru perioada în care sunteți abonați la newsletter.

 

2.5. Utilizarea de cookie-uri

Folosim doar cookie-urile esențiale.

 

3. Drept de informare şi modalități de contact

Aveți dreptul de a solicita KiK, cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal, accesul la acestea, corectarea, ștergerea acestor date, restricționarea prelucrării ori transmiterea datelor într-un format structurat. Pentru datele cu caracter personal prelucrate de KiK în baza consimțământului dumneavoastră, aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea acestuia.

Dacă aveți întrebări sau solicitări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă doriți retragerea eventualelor acorduri exprimate sau doriți să vă exercitați dreptul de a formula o opoziție împotriva unei anumite modalități de utilizare a datelor, vă rugăm să contactați responsabilul pentru protecția datelor din cadrul companiei noastre, la datele de mai jos:

KiK TEXTILIEN UND NON -FOOD
Bulevardul Theodor Pallady, nr. 51N, Clădirea C1, Corpul A, Etajul 2,
032258 Bucureşti, Sectorul 3
protectiadatelor.ro@kik.eu

De asemenea, aveți dreptul de a depune plângere în fața unei autorități de supraveghere. Autoritatea de supraveghere responsabilă în România este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, mai multe detalii în acest sens fiind disponibile pe site-ul www.dataprotection.ro

Puteți consulta informaţii cu privire la conducerea societății, precum şi alte date referitoare la companie în caseta noastră tehnică.