Skip to main content

Standardele noastre - tot mai înalte

Pentru ca procesele și liniile directoare impuse de standarde, la fel ca și cerințele noastre specificate în codul de conduită intern să fie respectate, verificăm furnizorii noștri cu regularitate prin procese de auditare internă.

Avem multe proiecte sociale

Informează-te acum

Pe scurt

Ce înseamnă auditările interne?

Pe parcusul unui audit fabrica unui furnizor este verificată. În mod uzual se efectuează la furnizorii noștri următoarele tipuri de audituri: social, de calitate și de mediu. 

Un audit social verifică condițiile de muncă pentru angajații din fabrică. Acestea includ reglemăntările privind programul de muncă, beneficiile sociale, salariile, discriminarea, precum și procedura de sub-contractare a unei comenzi.

Un audit de calitate verifică dacă specificațiile și cerințele proceselor și produselor, precum și normele de calitate în fabrici sunt respectate.

Într-un audit de mediu se verifică respectarea cadrului legal, a procedurilor relevante de mediu și a standardelor de mediu.

Pe parcursulu unui an efectuăm peste 1.000 de auditări, o bună parte dintre ele cu ajutorul auditorilor externi. Fiind prima companie din industria textilă am reușit să încheiem un acord cu 2 firme de audit privind "Răspunderea Auditorului". În consecință, auditorul garantează acuratețea  și corectitudinea informațiilor pentru o perioadă de 3 luni de la finalizarea auditului. Această convenție este un pas foarte important pentru a îmbunătăți calitatea auditului și totodată pentru a asigura condiții de muncă mai bune pentru angajați. Din 2017 auditurile noastre sunt de asemenea neanunțate, înainte de efectuare. 

Pentru ca rezultatele auditărilor să fie cât mai repede și mai ușor disponibile, am schimbat procedurile noastre interne. Prin introducerea matricei de audit, procesul de verificare este accelerat semnificativ, deficiențele relevante legate de securitate sunt descoperite mai rapid și se generează un raport de audit diferențiat.

Implementarea

Codul de conduită - cere întotdeauna responsabilitate!

Deoarece nu deținem fabrici proprii pentru a fabrica produsele pe care le comercializăm, colaborăm cu producători și furnizori independenți din întreaga lume.

Fiecare furnizor sau producător cu care colaborăm trebuie să semneze codul nostru de conduită care este principiul de bază în toate relațiile noastre de afaceri. Prin acest "Cod de conduită" ne asigurăm că furnizorii noștri respectă standardele noastre. Responsabilitatea noastă este confirmată în primul rând prin faptul că ne-am sigurat că toți furnizorii noștri respectă drepturile omului și condițiile de muncă adecvate.

Cerințele din codul nostru de conduită se bazează pe acordurile Organizației Mondiale a Muncii (OIM) și a normelor de bază în dreptu muncii dar și Națiunilor Unite (ONU). Normele de bază ale muncii sunt standarde sociale din cadrul Regulamentul Mondial al Comerțului care au ca scop garantarea condițiilor decente de muncă și a unei protecții adecvate pentru angajat. Acestea includ printre altele interzicerea muncii forțate și a muncii copiilor, libertatea de asociere (dreptul de asociere), negocierile colective de muncă, egalitatea de remunerare și interzicerea discriminării. Toți membrii OMI sunt obligați să respecte, să promoveze și să implementeze regulile în vigoare.

Odată cu codul de conduită creat în 2006 am definit bazele obligatorii pentru relațiile noastre comerciale. În noiembrie 2015  a intrat în vigoare o versiune revizuită a  acestui cod. Un rol important i se acordă aici protecției mediului. Partenerii noștri de afaceri trebuie să asigure minimalizarea și pe cât posibil, evitarea eliminării de substanțe nocive în mediul înconjurător în timpul procesului de fabricație. Respectarea codului de conduită este verificată prin audituri regulate.

 

Curios?

Întregul cod de conduită pentru lectură