Skip to main content

Obiectivele noastre până în 2022

În cadrul angajamentului nostru și în conformitate cu procesul de testare pentru textile sustenabile, publicăm aici obiectivele noastre pentru perioada 2020-2022. 

Mai multe despre sustenabilitate

Informează-te acum

Cadrul general de acțiune pentru verificarea proceselor este reprezentat de Ghidul OECD pentru diligența care revine lanțurilor de aprovizionare responsabile din sectorul de îmbrăcăminte și de încălțăminte.

Prin urmare, am revizuit procesele noastre de evaluare a riscurilor pentru a asigura conformitatea cu Orientările OCDE și am stabilit obiectivele sale pe baza principalelor riscuri identificate. Suntem conștienți că identificarea riscurilor este un pilon fundamental al unei bune diligențe privind drepturile omului. Ne-am angajat să verificăm în permanență evaluarea acestuia și măsurile corespunzătoare de minimalizare a riscului.

Firma Löning - Human Rights & Responsible Business ne-a sprijinit în evaluarea proceselor noastre actuale de identificare a riscurilor în raport cu directivele OECD.

Obicetivele noastre

și ce ne dorim să schimbăm?

 • Finanțarea școlilor din Bangladesh și Turcia
  Continuarea sprijinului financiar pentru o școală din Turcia și patru școli din Bangladesh și începerea finanțării celei de-a cincea școli din Bangladesh.
 • Continuarea programului de eliberare a permiselor de muncă pentru refugiații sirieni
   Continuarea sprijinului financiar acordat ICNUR până în 2022
 • Sprijinirea îmbunătățirii condițiilor de muncă din fabricile de filiatură din Tamil Nadu, cu focus pe specificul de gen
  În cazul a trei furnizori pe care i-am desemnat și instruit în cadrul acestei inițiative, condițiile de muncă sunt îmbunătățite în mod semnificativ, cu accent pe specificul de gen
 • Verificarea mecanismului intern de soluționarea a reclamațiilor în conformitate cu UNGP
  Identificarea și implementarea unor îmbunătățiri ale mecanismelor interne de soluționare a reclamațiilor până în 2022.
 • Menținerea programului nostru social de a produce în fabricile din regiunea Rangpur din Bangladesh pentru a sprijini femeile din aceea zonă să își păstreze locurile de muncă și pentru a le împiedica să migreze în capitală.
  Menținerea producției produselor noastre sociale în cele trei fabrici selectate
 • Sprijinirea înfiintării de comisii de sănătate și de siguranță în fabricile din China, care se ocupă și de problema orelor de muncă.
  Sprijinirea înfiintării de comisii de sănătate și de siguranță la 20 dintre fabricile noastre improvizate nivel 1 din China.
 • Sprijinirea fabricilor de nivel 1 pentru monitorizarea căilor de acces critice folosind technologia Blockchain.
  Includerea în proiect a 50 de fabrici de îmbrăcăminte la nivel global până în 2022, folosind tehnologia Blockchain.
 • Continuarea Acordului / RSC
  Continuarea Acordului pentru siguranța în caz de incendiu și a siguranței clădirilor / RSC (Ready Made Garment Sustain-ability Council). În plus, am transferat tematica sănătății și siguranței la locul de muncă în cadrul inițiativei proprii a companiei Pakistan Building Safety.
 • Menținerea participării la Acordul / RSC în Bangladesh
  100% din fabricile...participă la Accord / RSC.
 • Inițiativa proprie Pakistan Building Safety
  Continuarea evaluărilor la fața locului privind siguranța clădirilor și siguranța împotriva incediilor în 100% din fabricile producătoare de textile și asigurarea că 65% dintre abateri vor fi remediate până în 2022.
 • Stabilirea unui program de securitate la incendiu în India
  Includerea a 5 fabrici în program până în 2022
 • Creșterea transparenței în lanțul nostru de aprovizionare de nivel 2
  Cartografierea furnizorilor de nivel 2 până în 2022, cu ajutorul noii noastre tehnologii Blockchain și cu sprijinul furnizorului de servicii "EcoVadis".
 • Sprijinirea finanțării inițiativei "SMART Textile & Garments C", care abordează condițiile de muncă (inclusiv libertatea de asociere) și standardele de mediu, prin programe de consiliere, ateliere de lucru și măsuri ad-hoc.
  Sprijinirea finanțării programului în conformitate cu taxele predefinite în anii 2020-2022
 • Partnerschaft für nachhaltige Textilien
  Parteneriat pentru textile durabile / sustenabile
 • Parteneriat pentru textile durabile / sustenabile
  Elaborarea unui plan de acțiune bazat pe rezultatele autoevaluării practicilor etice de achiziție ACT și începerea implementării planului de acțiune privind practicile etice de achiziție.
 • Parteneriat pentru textile durabile / sustenabile
  Participarea activă la Inițiativa privind salariul de subzistență într-o țară
 • Îmbunătățirea practicilor noastre de aprovizionare și de achiziții responsabile
  Stabilirea unui cadru de acțiune pentru îmbunătățirea alinierii politicilor interne la practicile responsabile în materie de achiziții publice.
 • Participarea la "OIM Call for Action": COVID-19: Măsuri în industria globală a confecțiilor"
  Asigurarea că practicile interne sunt în conformitate cu angajamentele / obligațiile stabilite în Acțiunea de apel OIM
 • Înlocuirea treptată a peste 160 de substanțe chimice problematice utilizate în producția textilă cu substanțe chimice sigure.
  Continuăm să anunțăm MRSL și începem să facem public inventarul de substanțe chimice la 100% din fabricile noastre de confecții de nivel 1, apoi în cascadă la celelalte niveluri.
 • Introducerea proiectului nostru de gestionare a substanțelor chimice și de eliminare a apelor reziduale
  Proiect pilot de înregistrare a substanțelor chimice utilizate în fabricile cu procese umede din Bangladesh, în colaborare cu un expert extern. Proiect pilot de înregistrare a poluării apei în două fabrici din Bangladesh, cu ajutorul unui expert extern. Pe această bază, se elaborează un plan de acțiune pentru reducerea poluării.
 • Parteneriat pentru textile durabile / sustenabile
  Participarea activă la Inițiativa de parteneriat privind apele reziduale a Parteneriatului pentru textile durabile până în 2021
 • Extinderea certificării ISO 140001- de-a lungul lanțului de aprovizionare
  Creșterea numărului total de certificate ISO 14001 de-a lungul lanțului de aprovizionare la 40 de fabrici comparativ cu 2017
 • Creșterea gradului de utilizare a ambalajelor de transport din carton FSC amestecat sau reciclat
  Până în 2021, 100% din produsele sociale sunt achiziționate în cutii de transport confecționate din carton FSC amestecat sau reciclat de către furnizori.
 • Implicarea / Angajarea în protecția animalelor, în cooperare cu experți externi
  KiK cooperează cu asociațiile "Fur Free" și "4Pfoten". În plus, compania a semnat un acord pe tema oilor în Australia.
 • Asigurarea conformității cu cerințele Fashion Industry Charter
  Dezvoltarea / Elaborarea unui intinerariu în cadrul..... industriei de modă.
 • Implementarea unui proiect pilot de montarea a panourilor solare pe acoperișurilor fabricilor din Pakistan
  Instalarea de panouri solare pe acoperișurile a trei fabrici din Pakistan până în 2022.
 • Verificare de către noi a acordului de furnizori cu privire la Codul de conduită înainte de preluarea activității comerciale
  Asigurarea că 100% dintre furnizorii noi semnează codul nostru de conduită
 • Obligația contractuală a institutelor de audit mandatate de noi de a semna o clauză de răspundere
  Asigurarea că 100% dintre institutele de testare semnează clauza de răspundere

Fiind necesar Parteneriatulului pentru textile durabile / sustenabile

Obiective și target-uri suplimentare

 • Ponderea bumbacului organic în sortiment
  Până în 2020, ponderea bumbacului sustenabil în sortimentul total va fi menținută la 1%. Aceasta corespunde cu aproximativ 4,7 milioane de articole de îmbrăcăminte.
 • Parteneriat pentru textile durabile / sustenabile
  Participarea la noua "Inițiativă - Mecanismul reclamațiilor"-Parteneriat pentru textile durabile
 • Acordul privind siguranța în caz de incendiu și a clădirilor
  Continuarea acordului prvind mecanismul de soluținare a reclamațiilor în Consiliul nou Readymade Garment Sustainability (RSC)